Google Cloud Platform Training

Ontwikkel je Google Cloud Skills

Binx is een erkende Google Cloud Platform Training Partner. Of je één les wilt volgen of een volledige Learning Path wilt volgen, er zijn veel manieren waarop je jouw Google Cloud Platform skills kan verbeteren.

Google Cloud Binx

Van Practioner naar Professional

GCP Learning Paths

Learning Paths zijn de opeenvolgende trainingen (incl. examens) die we je aanraden te volgen om jouw skills te verbeteren of jezelf klaar te stomen voor werken met GCP.

Platform Fundamentals Learning Path

Het Platform Fundamentals Learning Path laat je kennismaken met de belangrijke concepten en termen binnen de Google Cloud Platform (GCP) producten en services. Tijdens deze ééndaagse cursus, onder leiding van een trainer, ontdek je de core van Google Cloud: networking, compute, storage en database.

Cloud Architect Learning Path

Een Google Cloud Certified Professional Cloud Architect zorgt dat organisaties gebruik kunnen maken van Google Cloud technologie. Met inzicht in de cloud architectuur en Google technologie ontwerp, ontwikkel en manage je robuuste, veilige, schaalbare, high available en dynamische oplossingen om business doelen te bereiken. Dit leerpad bouwt voort op de onderwerpen die worden behandeld in Cloud Fundamentals.

Cloud Developer Learning Path

Moderniseer uw legacy services of bouw cloud-native applicaties met behulp van Google Cloud's end-to-end oplossingen. De trainingen in het Cloud Developer leerpad zijn ontworpen voor developers en programmeurs die willen leren hoe ze applicaties kunnen ontwerpen, ontwikkelen en implementeren die naadloos integreren met componenten uit Google Cloud. Dit leerpad bouwt voort op Google Cloud Fundamentals.

Cloud Data Engineer Learning Path

Een Professional Data Engineer verzamelt, transformeert en publiceert data voor besluitvorming. Een Data Engineer kan dataverwerkingssystemen ontwerpen, bouwen, in werking stellen, beveiligen en monitoren, met een focus op security en compliance; schaalbaarheid en efficiëntie; betrouwbaarheid en integriteit; en flexibiliteit en portabiliteit. Een Data Engineer kan bestaande Machine Learning modellen uitrollen, optimaal inzetten en trainen.

Cloud Network Engineer Learning Path

Dit pad is ideaal voor IT netwerkprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie, het gebruik en het onderhoud van netwerken in de public en hybrid cloud. Het bereidt je voor op het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van cloud networking oplossingen om business doelen te behalen.

Cloud Security Engineer Learning Path

Een Professional Cloud Security Engineer stelt organisaties in staat een veilige infrastructuur op Google Cloud Platform te ontwerpen en implementeren. Dankzij een goed begrip van best practices op het gebied van beveiliging en industrievereisten ontwerpt, ontwikkelt en beheert deze persoon een veilige infrastructuur met behulp van Google's security oplossingen.

Data Analyst Learning Path

Deze trainingen zijn bedoeld voor IT netwerkprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie, het gebruik en het onderhoud van netwerken in de public en hybrid cloud. De trainingen bereiden je voor op het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van cloud networking oplossingen om business targets te halen.

Doe mee aan de GCP Learning Experience

Geplande trainingen

Ben jij klaar om aan de slag te gaan? Laat Binx je de weg wijzen en leer werken met cloud services.

Kennis delen

Binx Blog

Our trainers are also consultants at the forefront of cloud innovation at leading organizations. We love sharing our knowledge and experiences through our blog.