De beste weg naar de cloud - Uitgestippeld door Binx


Naar de cloud migreren draait om meer dan alleen het afscheid nemen van je eigen datacenter. De overstap naar cloud heeft invloed op je hele organisatie. Het maximale halen uit de cloud is mensenwerk. Bepaal samen met Binx de route zodat je vol vertrouwen met cloud technologie aan de slag kan!

Optimaliseer je organisatie door de juiste strategie effectief te implementeren.

Een goed plan bepaalt het succes van een cloudmigratie. We beoordelen samen je startsituatie en bepalen het daadwerkelijke einddoel. Met deze ingrediënten werken we vervolgens een gedegen plan uit. Tijdens het transformatieproces werken we nauw samen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens het migratieproces brengen wij niet alleen je IT naar de cloud, maar richten we ook de benodigde multidisciplinaire teams in. Zo werkt iedereen samen aan meer klantwaarde en tevreden stakeholders.

Nieuw ebook: The reinvention process of cloud migration

Download het eBook

Waar wil je naartoe?

Het Cloud Target Operating Model

Bij een cloudmigratie introduceer je nieuwe technologie. Minstens zo belangrijk voor het succes zijn aanpassingen aan je organisatie, de kennis en vaardigheden van je mensen en uiteindelijk je hele manier van werken. Ontwikkel samen met Binx het cloud target operating model en breng deze tot leven met de juiste migratiestrategie.

01

Organizatie

Om waarde te leveren, moeten teams autonomie hebben over zowel de architectuur als de functionele beslissingen. Deze autonomie schept duidelijke verantwoordelijkheden en zorgt voor een zo hoog mogelijke veranderingssnelheid. Een autonoom team vormt een multidisciplinaire eenheid die zelfstandig opereert.

02

Mensen

De overstap naar de cloud en een agile manier van werken met Continuous Delivery heeft een grote impact op de verantwoordelijkheden en vaardigheden van je teams. Het is belangrijk dat teams vertrouwd raken met de selfservice-beschikbaarheid van de services in het cloudplatform.  Tijdens het ontwikkelproces zorgt Binx voor het trainen, omscholen en coachen van de teams.

Neem contact met ons op voor meer info

03

Proces

Processen veranderen  doordat het traditionele gat tussen IT en Business verdwijnt. De Agile manier van werken vereist dat het management de controle uit handen geeft en verantwoordelijkheden delegeert aan de teams.
Ook omdat het cloudplatform zelf al het werk uit handen neemt dat hoort bij het runnen van je eigen datacenter, zoals provisioning, installatie en configuratie.De klantwaarde en de eisen van de stakeholders worden op een heldere, gekwantificeerde en meetbare manier in beeld gebracht met behulp van SMART gedefinieerde KPI’s. De prestaties van de capaciteiten worden continu gemeten en gecontroleerd, zodat de teams de informatie kunnen gebruiken om hun activiteiten te prioriteren.

Neem contact met ons op voor meer info

04

Technology

Als een volledige cloud-native herbouw van een applicatie niet direct mogelijk is, dan maken we voor de migratie van bestaande applicaties naar de cloudinfrastructuur gebruik van container images. Dit zorgt voor een volledig gestandaardiseerde infrastructuur om verschillende applicaties op een uniforme manier te implementeren en uit te voeren.

Bepaal je vertrekpunt

Cloud Maturity Scan

Om de snelste weg te bepalen richting het target operating model, is het belangrijk om je beginsituatie in kaart te brengen. De Cloud Maturity Scan neemt je organisatie, kennis-en-vaardigheden, werkwijze en technologie onder de loep en geeft zo inzicht in het vertrekpunt van jouw cloudmigratie.

De Cloud Maturity Scan brengt je bestaande infrastructuur en applicatielandschap, in-house skills, operationele efficiëntie, beveiliging, beleid en kosten in kaart. De scan geeft een helder en bruikbaar beeld van de kansen en ontwikkelpunten om het maximale uit de cloud te halen. Op basis van de bevindingen doen wij aanbevelingen aan en adviseren we over de vervolgstappen.

De Cloud Maturity Scan omvat:

 • Een kick-off met de belangrijkste stakeholders;
 • Interviews met teams die (gaan) werken met de cloud;
 • Een technische beoordeling van code en architectuur;
 • Analyse van jouw cloud capaciteiten gebaseerd op interviews en reviews;
 • Een overzicht van alle bevindingen: organisatie, mensen, processen en technologie;
 • Presentatie van de resultaten aan alle belangrijke stakeholders, inclusief: sterktes, zwaktes, volgende stappen en focusgebieden.

Planning & Organisatie

Organiseer het programma

Met het doel voor ogen en de bevindingen uit de Cloud Maturity Scan als uitgangspunt, definiëren we samen met alle betrokkenen het cloudmigratieprogramma.

Dit cloudmigratieprogramma omvat:

 • Ontwerp van de architectuur
 • Projectplan om bestaande applicaties te herbouwen of te verhuizen
 • Bepalen van het Governance model
 • Beveiligingsrichtlijnen
 • Leerpaden
 • Richtlijnen voor kostenbeheer

Hier spreekt uw gezagvoerder

Het transformatieproces beheren

Onze programmamanagers werken nauw samen met alle betrokken partijen om een soepele overgang naar het target operating model te waarborgen.

Binx en Xebia Group hebben tientallen transformatieprogramma’s met succes afgerond. Maar voor elk programma geldt: We zijn samen op reis. Gedurende het hele proces dragen we dan ook kennis over, waarmee we de basis leggen voor het succesvol afronden van stap naar de inzet van cloudtechnologie.

Ons werk

Je bent in goed gezelschap

We zijn een groep gepassioneerde, ervaren cloud-enthousiastelingen die bedrijven graag helpt hun workloads naar de cloud te migreren. We refactoren en ontwikkelen ook bedrijfskritische cloud-native applicaties. We transformeren organisaties door multidisciplinaire teams op te richten en op te leiden die samenwerken om echte klantwaarde te leveren.

Vers van ons blog

View all

Mooie merken - tevreden klanten

 • Quby - Binx Customer NL
 • Covestro, a Binx client