Vereniging Coin

Je infrastructuur en applicaties naar de cloud migreren

Summary

COIN is een door telecomproviders opgerichte vereniging die zorgt voor nummerportabiliteit, en de overstap van klanten tussen telecomproviders. Om beschikbaarheid, continuïteit en innovatie te vergroten en minder tijd kwijt te zijn aan IT (onderhoud), heeft COIN zich tot Binx gewend. Cloud partner Binx heeft COIN geholpen om de volledige controle over softwareontwikkeling te krijgen, door hun infrastructuur en applicaties naar de cloud te migreren.

“Binx heeft ons geholpen om van een tech-follower een tech-leader te worden. Dankzij de hulp van Binx creëren we nu betere diensten en hebben we meer tijd om ons te concentreren op het leveren van echte klantwaarde. Onze diensten zijn sneller en betrouwbaarder, en met onze uitgebreide, goed gedocumenteerde API’s kunnen we nu eenvoudig aan de behoeften van onze klanten voldoen.” – Stefphen Mans, Algemeen Directeur

Stefphen Mans Managing Director

Technical Details

AWS

Binx Team

The challenge

Implementeer een cloud-native infrastructuur en cloud-native applicaties, zodat COIN de controle heeft over elk aspect van hun software development cycle.

The Solution

Het Development Team heeft eerst, onder leiding van Binx, alle applicaties gecontaineriseerd. Hiermee werd de droom van iedere configuratie manager werkelijkheid: na een commit, direct een nieuwe versie van features lanceren en deployen. Alles wat wordt gedeployed is zichtbaar, inclusief bijbehorende resources.

Het team koos voor één van de belangrijkste applicaties voor Amazon RDS for Oracle, een high-available Oracle service, omdat zij de beschikbaarheid wilden verbeteren maar er geen business case was om de bestaande Oracle database te migreren naar een open-source relational database management system.

Binx zorgde voor self-service reporting tools, waarmee COIN toegang heeft tot data. Eindgebruikers kunnen zo hun eigen rapporten maken, en het Development Team kan zich concentreren op het ontwikkelen van features.

Alle applicaties zijn gecontaineriseerd en het implementatieproces is geautomatiseerd en gestandaardiseerd, wat zowel de betrouwbaarheid als de snelheid sterk heeft verbeterd.

COIN gebruikte CloudFormation om de infrastructuur te coderen, waardoor de omgeving 100% reproduceerbaar is.

Binx ontwikkelde een groot aantal custom resources voor functies zoals het automatisch genereren van wachtwoorden en opzetten van infrastructuur. Managed services worden automatisch uitgerold met een GitOps strategie, waardoor er geen in-house installatie plaatsvindt bij COIN.

Tot slot heeft Binx Business Service Level Checks en monitoring geïmplementeerd om het team alarmeren bij iedere storing. Deze Service Level Indicators (SLI) meten of diensten presteren binnen de acceptabele prestatieniveaus, en ze worden gebruikt om dagelijks het systeem te verbeteren. Als zich een probleem voordoet, voert het team een Root Cause Analysis uit om te zien of het probleem uit het systeem kan worden gehaald. De Service Level Objectives (SLO) worden continu bewaakt en bij elke overschrijding worden het team en de on-call engineer automatisch gewaarschuwd.

The results

Dankzij een gestandaardiseerde cloud-native infrastructuur, CI pipelines, en een Agile manier van werken, is COIN nu in staat om betere diensten te leveren aan klanten. COIN kan nu consistent en op betrouwbare wijze infrastructuur en diensten implementeren. Ook kan de vereniging kan op ieder moment de ‘gezondheid’ van de systemen inzien, omdat performance voortdurend gemonitored en verbeterd wordt.

 

AWS Cloud Migration Scenarios

Download the Whitepaper “Cloud Migration Scenarios” including more customer stories

About the customer

COIN is een vereniging van Nederlandse telecom service providers. COIN biedt een platform voor het opzetten en faciliteren van processen met betrekking tot wet- en regelgeving en, in toenemende mate, zelfregulering. COIN ondersteunt end-to-end interoperabiliteit van telecommunicatiediensten en draagt bij aan een open markt waarin consumenten en bedrijven efficiënt en eenvoudig kunnen overstappen naar een andere telecom aanbieder.

Related case studies

Meet more happy clients