De beste weg naar de cloud - Uitgestippeld door Binx


Naar de cloud migreren draait om meer dan alleen het afscheid nemen van je eigen datacenter. De overstap naar cloud heeft invloed op je hele organisatie. Het maximale halen uit de cloud is mensenwerk. Bepaal samen met Binx de route zodat je vol vertrouwen met cloud technologie aan de slag kan!

Optimaliseer je organisatie door de juiste strategie op effectief te implementeren.

Een goed plan bepaalt het succes van een cloudmigratie. We beoordelen samen je startsituatie en bepalen het daadwerkelijke einddoel. Met deze ingrediënten werken we vervolgens een gedegen plan uit. Tijdens het transformatieproces werken we nauw samen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens het migratieproces brengen wij niet alleen je IT naar de cloud, maar richten we ook de benodigde multidisciplinaire teams in. Zo werkt iedereen samen aan meer klantwaarde en tevreden stakeholders.

Waar wil je naartoe?

Het Cloud Target Operating Model

Bij een cloudmigratie introduceer je nieuwe technologie. Minstens zo belangrijk voor het succes zijn aanpassingen aan je organisatie, de kennis en vaardigheden van je mensen en uiteindelijk je hele manier van werken. Ontwikkel samen met Binx het cloud target operating model en breng deze tot leven met de juiste migratiestrategie.

Bepaal je vertrekpunt

Cloud Maturity Scan

Om de snelste weg te bepalen richting het target operating model, is het belangrijk om je beginsituatie in kaart te brengen. De Cloud Maturity Scan neemt je organisatie, kennis-en-vaardigheden, werkwijze en technologie onder de loep en geeft zo inzicht in het vertrekpunt van jouw cloudmigratie.

De Cloud Maturity Scan brengt je bestaande infrastructuur en applicatielandschap, in-house skills, operationele efficiëntie, beveiliging, beleid en kosten in kaart. De scan geeft een helder en bruikbaar beeld van de kansen en ontwikkelpunten om het maximale uit de cloud te halen. Op basis van de bevindingen doen wij aanbevelingen aan en adviseren we over de vervolgstappen.

De Cloud Maturity Scan omvat:

  • Een kick-off met de belangrijkste stakeholders;
  • Interviews met teams die (gaan) werken met de cloud;
  • Een technische beoordeling van code en architectuur;
  • Analyse van jouw cloud capaciteiten gebaseerd op interviews en reviews;
  • Een overzicht van alle bevindingen: organisatie, mensen, processen en technologie;
  • Presentatie van de resultaten aan alle belangrijke stakeholders, inclusief: sterktes, zwaktes, volgende stappen en focusgebieden.